Kentauren

Om interaktion mellan häst och människa

Omslag för Kentauren: Om interaktion mellan häst och människa

Bornemark, Jonna (red.); Ekström von Essen, Ulla (red.)

Att i galopp flyga fram över ängen, att med svettpärlorna droppandes i pannan med gemensamma krafter få timmerlasset över sjön eller att som 8-åring för första gången få upp hästens hov och kratsa den med en splitterny hovkrats – detta är bara några bilder av det mångfacetterade kunskapsfältet mellan människa och häst som undersöks i antologin Kentauren. Om interaktion mellan häst och människa.

Den här boken beskriver och analyserar den praktiska kunskapen mellan häst och människa i ett humanistiskt och tolkande perspektiv. I de olika bidragen får vi möta ridlärarens, filosofens, idéhistorikerns, mimarens, etnobiologens, häst-dressörens och terapeutens berättelser om vad det är som händer i interaktionen mellan häst och människa och hur denna kan begreppsliggöras.

Huddinge : Södertörns högskola, 2010. 229 sidor.

ISBN 978-91-86069-22-3

Serie: Södertörn Studies in Practical Knowledge, ; 4