Journalist – och sen då?

En undersökning av vilka som lämnade Journalistförbundet 2007 och varför

Omslag för Journalist – och sen då?: En undersökning av vilka som lämnade Journalistförbundet 2007 och varför

Nygren, Gunnar

Rörligheten ökar på arbetsmarknaden, och det gäller också den journalistiska professionen. Ett uttryck för detta är att omsättningen på medlemmar i Journalistförbundet ökar, fler går in och fler lämnar förbundet. Men betyder detta också att den journalistiska professionen blir lösare i kanten, att journalistik blir mer av ett genomgångsyrke?

I skriften undersöker Gunnar Nygren detta genom en enkät till före detta medlemmar i Journalistförbundet med frågor som: Varför slutar man att arbeta som journalist? Dålig lön eller är det andra skäl? De som slutar arbeta som journalister - blir de PR-makare och informatörer? Hur många av dem som går ut Journalistförbundet fortsätter att arbeta med journalistik, och vilka journalister är det som lämnar facket?

Gunnar Nygren diskuterar också vad detta betyder för den journalistiska yrkesrollen, vad ett svagare yrkesförbund betyder för den journalistiska professionen.

Huddinge : Södertörns högskola, 2010. 59 sidor.

ISBN 978-91-979140-0-0

Serie: Journalistikstudier vid Södertörns högskola, ; 1