"Yngre vrak"

Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv

Omslag för "Yngre vrak": Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv

Arnshav, Mirja

I svenska vatten finns ett stort antal vrak från gångna tiders sjöfart. Många av dem har sjunkit för mindre än 100 år sedan, och räknas därmed inte, enligt nuvarande lagstiftning som fasta fornlämningar. Med utgångspunkt från pågående diskussioner om dessa vraks kulturvärden skriver Mirja Arnshav om sportdykares, antikvariers och andra intressegruppers förhållande till det moderna kulturarvet och deras agerande när det gäller de moderna vraken. I yngre ”Yngre vrak” – samtidarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv diskuteras värdering och urval, arkeologiska processer samt etablerande av nytt kulturarv. I ljuset av detta belyses också relationen mellan kulturlämningars ålder och samtidens intresse.

Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 139 sidor.

ISBN 978-91-97503-97-6

Serie: Södertörn Archaeological Studies, 1652-2559 ; 8