Inledning till fenomenologisk filosofi

Omslag för Inledning till fenomenologisk filosofi

Patočka, Jan

”Fenomenologin får inte vara en metafysik, utan en kritik av all metafysik, av alla stelnade system.”

”Om vi vill nå fram till sanningen kan vi inte bara söka efter den i lågländerna och vi får inte låta oss fascineras av den ytliga harmonins stillhet; vi måste låta det oroande, det oförsonliga och det gåtfulla växa i oss, det som det vanliga livet blundar för, det som det förbigår till förmån for dagens ordning.”

Inledning till fenomenologisk filosofi samlar de föreläsningar som den tjeckiske filosofen Jan Patočka höll vid Karlsuniversitet i Prag mellan 1969 och 1970.

Det som står i fokus är fenomenologin och dess utveckling från Edmund Husserls första arbeten fram till och med Martin Heideggers analyser i Vara och tid. I dessa föreläsningar introducerar Patočka fenomenologin genom att framhålla både fenomenologins aktualitet och dess många kontaktytor med filosofihistorien.

Dessa föreläsningar kan betraktas som en inledning till fenomenologins grundbegrepp, likaväl som ett utmärkt sätt att bekanta sig med viktiga dimensioner i Patočkas egen filosofi.

Huddinge : Södertörns högskola, 2013. 238 sidor.

ISBN 978-91-86069-62-9

Serie: Södertörn Academic Studies, 1650-433X ; 55

Serie: Södertörn Philosophical Studies, 1651-6834 ; 15