Riksdagen utvärderar

Omslag för Riksdagen utvärderar

Premfors, Rune

Riksdagen har sedan i början av 1990-talet haft i uppgift att genom utskotten följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. Sedan 2010 är uppgiften grundlagsfäst (RF 4:8). I den här skriften beskrivs hur man organiserat sig och verkar för denna nya uppgift. Studien är främst ett försök att beskriva, förstå och förklara utvecklingen.

Skriften innehåller en historisk analys av hur Riksdagen har hanterat behovet av uppföljning och utvärdering, en jämförande analys av hur de olika utskotten tagit sig an uppgiften samt avslutningsvis några tankar kring vad Riksdagen kan och bör göra inom detta område i framtiden.

Rune Premfors är professor emeritus i statsvetenskap vid Stockholms Universitet och nu också verksam som affilierad professor vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Huddinge : Södertörns högskola, 2015. 63 sidor.

ISBN 978-91-87843-34-1

Serie: Förvaltningsakademin, ; 5