Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten

Vittnesseminarium med Uffe Elleman-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck

Omslag för Nordiskt samarbete i kalla krigets kölvatten: Vittnesseminarium med Uffe Elleman-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck

Strang, Johan (red.); Götz, Norbert (red.)

Järnridåns snabba söndervittrande rubbade på många av de självklarheter som det nordiska samarbetet och själva föreställningen om Norden byggt på under kalla kriget. De nordiska länderna skulle finna sin plats i ett Europa vars karta ritades om. De skulle navigera i förhållande till en accelererande europeisk integration och de baltiska ländernas självständighetsprocess. Vad skedde med det nordiska samarbetet under denna period? I vilken mån samarbetade länderna kring dessa frågor och i vilken grad föreställde man sig en gemensam framtid för Norden i det nya Europa?

Denna publikation dokumenterar ett vittnesseminarium om det nordiska samarbetet i kalla krigets kölvatten, som arrangerades den 2 juni 2015. Deltagarna Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck var centrala nordiska aktörer under perioden 1989–95.

Seminariet och publikationen är resultatet av ett samarbete mellan Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och Centrum för Norden-studier vid Helsingfors universitet.

Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 104 sidor.

ISBN 978-91-89615-32-8

Serie: Samtidshistoriska frågor, 1650-450X ; 33