Högskolans skriftserier

Romerna och skolplikten

Hot eller möjlighet?

Omslag för Romerna och skolplikten: Hot eller möjlighet?

Blomqvist, Håkan (red.)

Hot eller möjlighet? På 1960-talet förändrades romernas situation i Sverige dramatiskt då bofasthet och skolplikt för romska barn skulle ersätta ett nomadiserande liv utanför välfärdssamhällets växande strukturer.

Men hur genomfördes förändringen – på vems villkor och till vilket pris? Kring de frågorna samlades forskare och aktörer, både tidigare lärare och elever, till ett vittnesseminarium på Södertörns högskola tillsammans med dagens romska brobyggare.

I spänningsfältet mellan romernas kamp för lika rättigheter och myndigheternas strävan efter assimilering gjordes under vittnesseminariet erfarenheter av betydelse för den aktuella diskussionen om minoriteters rättigheter och möjligheter.

Huddinge : Södertörns högskola, 2020. 73 sidor.

ISBN 978-91-89615-39-7

Serie: Samtidshistoriska frågor, 1650-450X ; 40

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola