Rysk kulturdebatt under perestrojkan och den postsovjetiska perioden

Omslag för Rysk kulturdebatt under perestrojkan och den postsovjetiska perioden

Olofsson, Kerstin

De artiklar som samlats i denna antologi har skrivits åren 2000-2003 inom ramen för forskningsprojektet Media Societies Around the Baltic Sea vid Södertörns högskola. De berör alla på olika sätt rysk kulturdebatt i olika medier underperestrojkan (1985-91) och den postsovjetiska perioden. Perestrojkadebatten och 90-talets postsovjetiska debatt skiljer sig starkt från varandra. 90-talet saknar målmedvetenheten och de klara politiska motsättningarna, det liberala lägrets kamp för yttrandefrihet och demokrati i tro på Ordets, den uttalade sanningens, läkande förmåga. Med ett citat anfört ur en liberal artikel 1991: ”Perestrojkan som började med en anti-alkoholkampanj har avslutats med en svår baksmälla.” Det postsovjetiska 90-talet är präglat av övergångens svårigheter, av identitetssökande som tar sig många olika uttryck. Ett av dessa uttryck är att den ryska intelligentsians roll och egenskaper blir ett av huvudämnena i debatten under den första hälften av decenniet. Det är denna debatt som fokuseras i antologins artiklar om den postsovjetiska perioden.

Huddinge : Södertörns högskola, 2004. 105 sidor.

ISBN 91-89315-40-5

Serie: Research Reports, 1403-5111 ; 2004:3