Högskolans skriftserier

Solidaritet och diplomati

Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet

Omslag för Solidaritet och diplomati: Svenskt fackligt och diplomatiskt stöd till Polens demokratisering under 1980-talet

Misgeld, Klaus; Molin, Karl; Jaworski, Pawel

Polens förvandling från kommunistisk enpartistat till liberalt folkstyre var först och främst ett verk av landets demokratiska opposition och i synnerhet av den oberoende fackliga rörelsen Solidaritet. Men länderna i väst spelade också en roll genom sitt stöd till oppositionen. I det stödet tog Sverige en aktiv del.

Den svenska fackföreningsrörelsen var tidigt närvarande i det polska dramat och lämnade under 1980-talet materiellt och moraliskt stöd, ofta i samarbete med polska aktivister i Sverige. Svensk diplomati odlade samtidigt livliga kontakter med den polska oppositionen och arbetade för att regimen skulle välja samförståndets och dialogens väg. Den ”svenska modellen” uppmärksammades både inom regimen och oppositionen och bidrog till att göra svenskarna till intressanta samtalspartners.

Den svenska fackföreningsrörelsens och diplomatins insatser under 1980-talet har föga uppmärksammats i den historiska forskningen. Mycket skedde i det fördolda.

Huddinge : Södertörns högskola, 2015. 520 sidor.

ISBN 978-91-87843-17-4

Serie: Södertörn Academic Studies, 1650-433X ; 61

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola