Högskolans skriftserier

Språk och identitet

Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 2014

Omslag för Språk och identitet: Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 2014

Kahlin, Linda (red.); Landqvist, Mats (red.); Tykesson, Ingela (red.)

Språk och identitet var temat för ASLA:s symposium som hölls på Södertörns högskola under två dagar i maj 2014. Under symposiet kunde vi ta del av ett fyrtiotal bidrag av föreläsare som rapporterade från forskning inom ett stort antal områden. I flertalet bidrag låg fokus på språkets roll för identitetsskapande processer i arbetsliv, utbildning eller medier. Sammantaget visade bidragen att det språkvetenskapliga fältet erbjuder en rad olika metoder för att analysera språkets roll i konstruktionen och förhandlingen av identitet.

I flera bidrag kopplas identitet till flerspråkighet och lärande, medan andra rör identitet och flerspråkighet i arbetslivet, till exempel de nya krav på litteracitet som förändrade organisationsformer för med sig.

Tretton av symposiebidragen presenteras i den här volymen. De flesta undersökningarna är gjorda på svenskt språkområde, men till symposiet kom glädjande nog även föredragshållare från en rad andra länder.

Huddinge : Södertörns högskola / Association Suédoise de Linguistique Appliquée (ASLA), 2015. 194 sidor.

ISBN 978-91-87843-28-0

Serie: Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola, ; 5

Serie: ASLA:s skriftserie, 1100-5629 ; 25

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola