Ständig deadline, multimedia och twitter

Journaliststudenter vid Södertörns högskola undersöker visioner och realiteter i nätbaserade medier

Omslag för Ständig deadline, multimedia och twitter: Journaliststudenter vid Södertörns högskola undersöker visioner och realiteter i nätbaserade medier

Norwald, Erik; Wicklén, Johan; Hellström, Agnes; Hansson, Anna; Forsstedt, Johan

I denna publikation publiceras tre kandidatuppsatser av journaliststudenter - tre studier av de nya nätbaserade medieformerna.

  • Hur resonerar de stora svenska dagstidningarna kring hinder och möjligheter för multimedial journalistik?
  • Nätets omtalade hastighet märks tydligast i nyheternas första stadium, när redaktionen vill få uppgifter publicerade så snabbt som möjligt.
  • Journalistiken på Twitter kan liknas vid ett seminarium där nästan bara journalister är inbjudna.

Journaliststudenterna vid Södertörns högskola undersöker visioner och realiteter i nätbaserade medier.

Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 88 sidor.

ISBN 978-91-97914-01-7

Serie: Journalistikstudier vid Södertörns högskola, ; 2