Högskolans skriftserier

Statsminister Göran Persson i samtal med Erik Fichtelius 1996-2006

Ett unikt intervjuprojekt : Bearbetat av Werner Schmidt

Omslag för Statsminister Göran Persson i samtal med Erik Fichtelius 1996-2006: Ett unikt intervjuprojekt : Bearbetat av Werner Schmidt

Fichtelius, Erik; Schmidt, Werner

SVT-journalisten Erik Fichtelius intervjumaterial presenteras här i sin helhet. Materialet ger en unik möjlighet att följa en sittande regeringschef under hela hans tioåriga ämbetsperiod. På Fichtelius frågor svarar Göran Persson utförligt och mer eller mindre öppenhjärtigt om vad han gör och vad han inte vill göra. Han resonerar kring den förda och den planerade politiken, och berättar om hur han bedömer medarbetare och motståndare.

Intervjuerna, som omfattar omkring 100 timmar, är transkriberade ord för ord. De återges här i kronologisk ordning. Materialet skiljer sig därmed väsentligen från SVT-dokumentären Ordförande Persson och intervjuboken Aldrig ensam, alltid ensam.

Att det här dokumentet finns tillgängligt för forskningen fyra år efter Göran Perssons avgång gör det till ett mycket speciellt källmaterial även beträffande tidsaspekten. Vanligen måste en forskare vänta flera decennier på den här typen av material.

Huddinge/Stockholm : Södertörns högskola/SVT, 2011. 1654 sidor.

ISBN 978-91-89615-19-9

Serie: Samtidshistoriska frågor, 1650-450X ; 20

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola