Text, kontext och betydelse

Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

Omslag för Text, kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

Hållsten, Stina (red.); Rehnberg, Hanna Sofia (red.); Wojahn, Daniel (red.)

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym, där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag, är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.

Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar hur det är möjligt att analysera texters deltagande i praktiker och aktiviteter. Det ges också konkreta exempel på hur registeranalys kan användas inom språkundervisning och skrivkurser. Även en multimodal analys av bloggar finns bland volymens artiklar.

Text, kontext och betydelse bygger på den Sjunde nordiska SFL-workshoppen, som hölls 2011 vid Södertörns högskola.

Huddinge : Södertörns högskola, 2013. 127 sidor.

ISBN 978-91-86069-71-1

Serie: Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola, ; 2