Högskolans skriftserier

Tidvatten

Festskrift till Hans Ruin

Omslag för Tidvatten: Festskrift till Hans Ruin

Schuback, Marcia Sá Cavalcante (red.); Ericson, Staffan (red.)

Födelsedagar firas på många sätt. Till de vanliga hör att blåsa ut levande ljus. I akademiska sammanhang finns sedan 1600-talet en tradition att sammanställa en bok som visar hur en kollega har blåst liv i sitt ämne, i ett kunskapsfält, i en institution. De har sedan dess kallats festskrifter men också liber amicorum, vänböcker. Tidvatten är en sådan bok, som samlar texter av vänner och kollegor, för att fira Hans Ruins 60 år. Alla som känner Hans, som filosof eller tidningsskribent, som ungdomsvän eller universitetskollega, vet att tiden är Hans tema. Hur kan man bo och vara i tiden? Bidragen till denna bok handlar om tidens skiftande former, om vårt förhållande till historien, och till de döda.

Huddinge : Södertörns högskola, 2021. 317 sidor.

ISBN 978-91-89109-54-4

Serie: Södertörn Philosophical Studies, 1651-6834 ; 30

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola