Tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen

Kan Regeringskansliet visa vägen?

Omslag för Tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen: Kan Regeringskansliet visa vägen?

Niemann, Cajsa

Under 2016 har regeringen lanserat en tillitsreform och i denna rapport diskuteras ett empiriskt exempel på tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen – rollerna i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Denna relation har i en omfattande empirisk studie visat sig bygga på ett förtroende som byggs upp i interaktionen mellan politiker och tjänstemän. Förtroendet baseras på att de agerar i enlighet med de förväntningar de har på varandra. Rapporten är således ett bidrag till diskussionen om vad en tillitsbaserad styrning kan sägas innebära. Men den är även ett bidrag till diskussionen om styrningen och organiseringen av statsförvaltningen i mer generell bemärkelse.

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 62 sidor.

ISBN 978-91-87843-78-5

Serie: Förvaltningsakademin, ; 10