Trafikverket

En förvaltningspolitisk historia

Omslag för Trafikverket: En förvaltningspolitisk historia

Jacobsson, Bengt; Mujkic, Leonora

Styrningen av transportpolitiken avspeglar generella trender i samhällsstyrningen. Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader, management, renodling och samverkan väglett utvecklingen inom detta politikområde.

Tre faser kan urskiljas i styrningens historia. Först den organisering som skedde i slutet av 1980-talet – framförallt uppdelningen av SJ – där förutsättningar för konkurrens skapades. Därefter en mellanperiod där det skapades interna marknader inom Banverket och Vägverket. I en tredje fas inrättades Trafikverket som en marknadsskapande myndighet.

Huddinge : Södertörns högskola, 2016. 53 sidor.

ISBN 978-91-87843-63-1

Serie: Förvaltningsakademin, ; 8