Högskolans skriftserier

Tvära möten

Om utbildning och kritiskt lärande

Omslag för Tvära möten: Om utbildning och kritiskt lärande

Strandbrink, Peter (red.); Lindqvist, Beatriz (red.); Forsberg, Håkan (red.)

I denna inledande forskningsvolym i serien Södertörn Studies in Education presenteras en samling nyskapande, ömsesidigt kommunicerande och delvis korsbefruktande studier av utbildning och lärande av Södertörnsforskare för första gången mellan två pärmar. Boken är organiserad i tre övergripande teman: bildning, interkulturalitet och styrning. Ny forskningsmark öppnas i lingvistiska, idéhistoriska, sociala, etnografiska, systemiska, rumsliga, politiska och organisationsstudier, som ger oss ny kunskap likaväl som visar styrkan och bredden i Södertörns högskolas utbildningsvetenskap. Vi är förvissade om att den kommer användas av såväl forskare som studenter.

Huddinge : Södertörns högskola, 2011. 226 sidor.

ISBN 978-91-86069-27-8

Serie: Södertörn Studies in Education, ; 1

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola