Högskolans skriftserier

Utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag i Stockholms skärgård

Omslag för Utmaningar och möjligheter för små och medelstora företag i Stockholms skärgård

Rytkönen, Paulina; Larsson Segerlind, Tommy; Degerstedt, Lars; Kaipainen, Mauri; Onn, Gustaf

Denna rapport syftar till att inventera de utmaningar och möjligheter som före­tagarna i Stockholms skärgård står inför. Rapporten har skrivits inom ramen för Interreg-projektet Archipelago Business Development och omfattar en inventering av skärgårdsföretagarnas behov, utmaningar och möjligheter i Stockholms skär­gård.

Undersökningen har bland annat gjorts genom gruppintervjuer med företagare på Dalarö, Ornö, Sandhamn och Utö. Därutöver har enskilda in­ter­vjuer genomförts med företagare i fem olika kommuner. Geo­grafiskt fördelas urvalet på Stockholms södra och mellersta skärgård.

Huddinge : Södertörns högskola, 2019. 32 sidor.

Serie: Working Paper, 1404-1480 ; 2019:3

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola