Vara - Framträdande - Värld

Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink.

Omslag för Vara - Framträdande - Värld: Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink.

Kasprzak, Krystof

Denna avhandling belyser fenomenologins fenomenbegrepp genom en tolkning av dess i förhållande till framträdelsen negativa innebörd i Martin Heideggers, Jan Patočkas och Eugen Finks filosofiska författarskap. Fenomenets negativitet tematiseras i termer av ett berövande och en förlust av fenomenet. Förståelsen av detta fördjupas stegvis, och leder fram till en beskrivning av fenomenets framträdande som en sublim tilldragelse. Denna tilldragelse exponerar existensen inför en frånvaro av mening. En formulering av frånvaron ifråga som en dynamisk rörelse av existensen öppnar för ett nytt perspektiv på vad det innebär att bedriva fenomenologi: fenomenologiskt tänkande börjar inte med framträdelsens omedelbara givenhet, utan genom erfarenheten av en förlust av fenomenet som skakar om den givna meningen.

Huddinge : Södertörns högskola, 2017. 231 sidor.

ISBN 978-91-87843-98-3

Serie: Södertörn Doctoral Dissertations, 1652-7399 ; 138