Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång

Ett drama i det kalla krigets skugga

Omslag för Vikingaskeppet Ormen Friskes undergång: ett drama i det kalla krigets skugga

Edberg, Rune

I juni 1950 förliste Ormen Friske, en kopia av ett vikingaskepp, på Nordsjön. Alla de 15 unga svenskarna ombord drunknade. Döda kroppar och vrakspillror spolades upp på den nordfrisiska och jylländska kusten.

Ormen Friske hade enligt vittnen av en slump hamnat i ett regn av amerikanska flygbomber, som hindrat skeppet att nå nödhamn.

Trots påstötningar från tyskt håll och från anhöriga till de omkomna utreddes aldrig olyckan av svenska myndigheter. Istället tystades omständigheterna ner och skulden till haveriet lades på påstådda brister hos besättning och båt.

Med stöd av dokument i svenska och utländska arkiv, privata papper och foton, bevarade föremål från skeppet samt intervjuer ges i denna samtidsarkeologiska studie för första gången en samlad bild av dramat, dess efterspel och efterlämnade minnen.

Huddinge : Södertörns högskola, 2004. 291 sidor.

ISBN 91-628-5977-3

Serie: Södertörn Archaeological Studies, 1652-2559 ; 2