Förvaltningsakademin

Serien ges ut av Förvaltningsakademin som är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Vi bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

 

Omslag för På väg: Berättelser om Trafikverket

På väg: Berättelser om Trafikverket

Rehnberg, Hanna Sofia

2017