Högskolans skriftserier

Serien ges ut av Förvaltningsakademin som är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Vi bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

 

Omslag för Brott i nära relation: Polisiär utredningsverksamhet på lokal eller central nivå?

Brott i nära relation: Polisiär utredningsverksamhet på lokal eller central nivå?

Castillo, Daniel; Lindström, Peter; Madsen, Kent

2021

Omslag för Offentlig förvaltning som akademiskt ämne

Offentlig förvaltning som akademiskt ämne

Sandén, Johan (red.)

2021

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola