Förvaltningsakademin

Serien ges ut av Förvaltningsakademin som är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola. Vi bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

 

Omslag för Trafikverket: En förvaltningspolitisk historia

Trafikverket: En förvaltningspolitisk historia

Jacobsson, Bengt; Mujkic, Leonora

2016