Högskolans skriftserier

Serien består i huvudsak av monografier och antologier som presenterar slutgiltiga forskningsresultat från projekt vid Södertörns högskola. Serien är öppen för alla forskningsfält och discipliner, men då en stor del av forskningen vid högskolan berör Östersjöområdet tar serien i stor utsträckning upp den sociala, historiska, politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i länderna kring Östersjön.

Serien handläggs inom Publikationskommittén. Utgåvorna är granskade av externa lektörer. Från och med 2021 finns serien med på den norska listan över vetenskapliga publiceringskanaler med klassificeringen "nivå 1".

Omslag för Moderna pedagogiska utopier

Moderna pedagogiska utopier

Burman, Anders (red.); Landahl, Joakim (red.); Lövheim, Daniel (red.)

2021

Omslag för Beyond Borders: Essays on Entrepreneurship, Co-operatives and Education in Sweden and Tanzania

Beyond Borders: Essays on Entrepreneurship, Co-operatives and Education in Sweden and Tanzania

Lönnborg, Mikael (red.); Ndiege, Benson Otieno (red.); Tesfaye, Besrat (red.)

2021

Omslag för Benjamin Höijer: Metafysik, estetik, historia

Benjamin Höijer: Metafysik, estetik, historia

Burman, Anders (red.); Wallenstein, Sven-Olov (red.)

2021

Omslag för Critical Theory: Past, Present, Future

Critical Theory: Past, Present, Future

Bartonek, Anders (red.); Wallenstein, Sven-Olov (red.)

2021

Omslag för En plats för tänkande: Essäer om universitetet och filosofin

En plats för tänkande: Essäer om universitetet och filosofin

Burman, Anders (red.); Schuback, Marcia Sá Cavalcante (red.); Myreböe, Synne (red.)

2020

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola