Högskolans skriftserier

Serien består i huvudsak av monografier och antologier som presenterar slutgiltiga forskningsresultat från projekt vid Södertörns högskola. Serien är öppen för alla forskningsfält och discipliner, men då en stor del av forskningen vid högskolan berör Östersjöområdet tar serien i stor utsträckning upp den sociala, historiska, politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingen i länderna kring Östersjön.

Serien handläggs inom Publikationskommittén. Utgåvorna är granskade av externa lektörer. Från och med 2021 finns serien med på den norska listan över vetenskapliga publiceringskanaler med klassificeringen "nivå 1".

Omslag för I rörelse: Estetiska erfarenheter i pedagogiska sammanhang

I rörelse: Estetiska erfarenheter i pedagogiska sammanhang

Burman, Anders (red.); Lundberg Bouquelon, Petra (red.)

2022

Omslag för Squirrelling: Human–Animal Studies in the Northern-European Region

Squirrelling: Human–Animal Studies in the Northern-European Region

Björck, Amelie (red.); Lindén, Claudia (red.); Lönngren, Ann-Sofie (red.)

2022

Omslag för Moderna pedagogiska utopier

Moderna pedagogiska utopier

Burman, Anders (red.); Landahl, Joakim (red.); Lövheim, Daniel (red.)

2021

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola