Södertörn Lectures

Är en serie fakultetsöverskridande föreläsningar som ges av prominenta gästforskare vid högskolan och riktar sig till allmänheten, studenter och till högskolans anställda. Föreläsningsserien startade år 2007 och framstående forskare som exempelvis Piotr Sztompka, Saskia Sassen och Anne Buttimer har varit inbjudna föreläsare. De årliga föreläsningarna publiceras även i en egen exklusiv skriftserie.

Södertörn Lectures ges i samarbete mellan CBEES och Södertörns högskola. Ansvarig för Södertörn Lectures och redaktör för skriftserien är Apostolis Papakostas, professor i sociologi och forskningsledare vid CBEES.