Högskolans skriftserier

Serien är knuten till filosofiämnet vid Södertörns Högskola. Den publicerar monografier och samlingsvolymer inom filosofi, med särskild tonvikt på den kontinentala traditionen förstådd i bred mening, från tysk idealism till fenomenologi, hermeneutik, kritisk teori och modern fransk filosofi. Den ser som sitt uppdrag att erbjuda en plattform för främjandet av aktuell och nydanande filosofisk forskning. Den publicerar bidrag huvudsakligen på engelska och svenska.

Serien redigeras av Marcia Sá Cavalcante Schuback och Hans Ruin.

Omslag för Material: Filosofi, Estetik, Arkitektur: Festskrift till Sven-Olov Wallenstein

Material: Filosofi, Estetik, Arkitektur: Festskrift till Sven-Olov Wallenstein

Schuback, Marcia Sá Cavalcante (red.); Mattsson, Helena (red.); Riegert, Kristina (red.); Ruin, Hans (red.)

2020

Omslag för Words, Bodies, Memory: A Festschrift in honor of Irina Sandomirskaja

Words, Bodies, Memory: A Festschrift in honor of Irina Sandomirskaja

Kleberg, Lars (red.); Lane, Tora (red.); Schuback, Marcia Sá Cavalcante (red.)

2019

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola