Högskolans skriftserier

Serien är knuten till filosofiämnet vid Södertörns Högskola. Den publicerar monografier och samlingsvolymer inom filosofi, med särskild tonvikt på den kontinentala traditionen förstådd i bred mening, från tysk idealism till fenomenologi, hermeneutik, kritisk teori och modern fransk filosofi. Den ser som sitt uppdrag att erbjuda en plattform för främjandet av aktuell och nydanande filosofisk forskning. Den publicerar bidrag huvudsakligen på engelska och svenska.

Serien redigeras av Marcia Sá Cavalcante Schuback och Hans Ruin.

Omslag för Tidvatten: Festskrift till Hans Ruin

Tidvatten: Festskrift till Hans Ruin

Schuback, Marcia Sá Cavalcante (red.); Ericson, Staffan (red.)

2021

Omslag för Benjamin Höijer: Metafysik, estetik, historia

Benjamin Höijer: Metafysik, estetik, historia

Burman, Anders (red.); Wallenstein, Sven-Olov (red.)

2021

Omslag för Critical Theory: Past, Present, Future

Critical Theory: Past, Present, Future

Bartonek, Anders (red.); Wallenstein, Sven-Olov (red.)

2021

Omslag för En plats för tänkande: Essäer om universitetet och filosofin

En plats för tänkande: Essäer om universitetet och filosofin

Burman, Anders (red.); Schuback, Marcia Sá Cavalcante (red.); Myreböe, Synne (red.)

2020

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola