Högskolans skriftserier

Serien är knuten till ämnena konstvetenskap och estetik vid Södertörns högskola. Den publicerar monografier, rapporter och antologier inom konstvetenskap och estetik. Syftet med serien är främst att offentliggöra aktuell och innovativ forskning inom dessa fält. Skrifterna publiceras på engelska eller svenska.

Serien redigeras av Dan Karlholm (konstvetenskap) och Cecilia Sjöholm (estetik).

 

Omslag för Blick, rörelse, röst: Festskrift till Cecilia Sjöholm

Blick, rörelse, röst: Festskrift till Cecilia Sjöholm

Katz Thor, Rebecka (red.); Wallrup, Erik (red.)

2021

Omslag för Regionality/Mondiality: Perspectives on Art, Aesthetics and Globalization

Regionality/Mondiality: Perspectives on Art, Aesthetics and Globalization

Bydler, Charlotte (red.); Sjöholm, Cecilia (red.)

2014

Omslag för Placing Art In the Public Realm

Placing Art In the Public Realm

Nilsson, Håkan (red.)

2012

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola