Södertörn Studies in Art History and Aesthetics

Serien är knuten till ämnena konstvetenskap och estetik vid Södertörns högskola. Den publicerar monografier, rapporter och antologier inom konstvetenskap och estetik. Syftet med serien är främst att offentliggöra aktuell och innovativ forskning inom dessa fält. Skrifterna publiceras på engelska eller svenska.

Serien redigeras av Dan Karlholm (konstvetenskap) och Cecilia Sjöholm (estetik).

 

Omslag för Regionality/Mondiality: Perspectives on Art, Aesthetics and Globalization

Regionality/Mondiality: Perspectives on Art, Aesthetics and Globalization

Bydler, Charlotte (red.); Sjöholm, Cecilia (red.)

2014

Omslag för Placing Art In the Public Realm

Placing Art In the Public Realm

Nilsson, Håkan (red.)

2012