Högskolans skriftserier

Serien ges ut av Centrum för praktisk kunskap och kommer att rymma volymer på såväl engelska som svenska med bidrag som behandlar forskningsfältet praktisk kunskap. Övergripande forskningsteman som behandlas i serien är: det samtida arbetslivets kunskapsmässiga och kulturella förändringar, den praktiska kunskapens teori, etik och historia, samt artikulering av praktisk kunskap genom konstnärlig gestaltning och eget skrivande.

 

Omslag för Aspiranten och erfarenheten: Polisers praktiska kunskap

Aspiranten och erfarenheten: Polisers praktiska kunskap

Hjertström Lappalainen, Jonna (red.)

2021

Omslag för Inifrån och utifrån: Om praktisk kunskap i förskolan

Inifrån och utifrån: Om praktisk kunskap i förskolan

Alsterdal, Lotte (red.); Pröckl, Maria (red.)

2016

Omslag för Klassiska texter om praktisk kunskap

Klassiska texter om praktisk kunskap

Hjertström Lappalainen, Jonna (red.)

2015

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola