Södertörn retoriska studier

Serien omfattar monografier av såväl inhemska som internationella forskare samt översatta verk hämtade i första hand från i Sverige mindre kända retoriska traditioner (bl a den franska).

Skriftserien redigeras av professor Annika Ström.
 

Omslag för Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet

Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet

Bengtson, Erik (red.); Buhre, Frida (red.)

2015