Högskolans skriftserier

Serien omfattar monografier av såväl inhemska som internationella forskare samt översatta verk hämtade i första hand från i Sverige mindre kända retoriska traditioner (bl a den franska).

Skriftserien redigeras av professor Annika Ström.
 

Omslag för Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet

Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet

Bengtson, Erik (red.); Buhre, Frida (red.)

2015

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola