Högskolans skriftserier

Serien ges ut av Enheten för Tysklandsstudier. Seriens fullständiga titel är Schwedische Perspektiven - Schriften des Zentrums für Deutschlandsstudien. Här publiceras forskning om Tyskland och tysk-svenska relationer.

Redaktör är Mai-Brith Schartau, docent i statsvetenskap.
 

 

Omslag för After EU enlargement: Changes and challenges in the Baltic Sea Region

After EU enlargement: Changes and challenges in the Baltic Sea Region

Schartau, Mai-Brith (red.); Müssener, Helmut (red.)

2006

Omslag för Caritas: En organisation i förändring

Caritas: En organisation i förändring

Schartau, Mai-Brith (red.)

2009

Omslag för Varför tyska?

Varför tyska?

Schartau, Mai-Brith; Strålind, Fredrik; Szrubka, Wojciech

2005

Omslag för Den okände (?) grannen: Tysklandsrelaterad forskning i Sverige

Den okände (?) grannen: Tysklandsrelaterad forskning i Sverige

Schartau, Mai-Brith; Müssener, Helmut

2005

Omslag för Pågående forskning om Tyskland i Sverige

Pågående forskning om Tyskland i Sverige

Schartau, Mai-Brith (red.); Müssener, Helmut (red.)

2005

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola