Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola

Serien är knuten till svenskämnet och redigeras av Mats Landqvist och Karin Milles.

Omslag för Kritiska text- och diskursstudier

Kritiska text- och diskursstudier

Wojahn, Daniel (red.); Seiler Brylla, Charlotta (red.); Westberg, Gustav (red.)

2018

Omslag för Språk och identitet: Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 2014

Språk och identitet: Rapport från ASLA:s symposium, Södertörns högskola 8–9 maj 2014

Kahlin, Linda (red.); Landqvist, Mats (red.); Tykesson, Ingela (red.)

2015

Omslag för Könskonstruktioner och språkförändringar: Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön

Könskonstruktioner och språkförändringar: Rapport från den åttonde nordiska konferensen om språk och kön

Magnusson, Jenny (red.); Milles, Karin (red.); Nikolaidou, Zoe (red.)

2015