Högskolans skriftserier

Serien handläggs inom Publikationskommittén. Publiceras sedan 2002:5 endast elektroniskt. ISSN 1404-1480

Omslag för Ö- och skärgårdsturism under pandemin: Slutrapport

Ö- och skärgårdsturism under pandemin: Slutrapport

Rytkönen, Paulina; Merouani, Youssouf; Box, Marcus; Larsson Segerlind, Tommy

2022

Omslag för Ö- och skärgårdsturism under pandemin: Halvtidsrapport

Ö- och skärgårdsturism under pandemin: Halvtidsrapport

Rytkönen, Paulina; Merouani, Youssouf; Box, Marcus; Larsson Segerlind, Tommy

2021

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg

Postadress
141 89 Huddinge

Telefon
08-608 40 00

E-post
info@sh.se

Footer karta Hitta till Södertörns högskola