Har du synpunkter på eller frågor om bibliotekets verksamhet? Önskemål eller förslag på förbättringar? Vi vill veta vad du tycker!

Vi som svarar här är bibliotekets ledningsgrupp.

Jonas Gilbert

Jonas Gilbert

Bibliotekschef

Jan Hjalmarsson

Jan Hjalmarsson

Enhetschef Vetenskapens kommunikation

Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Biträdande bibliotekschef

Cecilia Rudbäck

Cecilia Rudbäck

Enhetschef Lärandestöd

Senaste ämnen